Legislaţia în domeniul ocupării forţei de muncă

 1. Ordinul 56/2010 privind modificarea Schemei de ajutor de minimis „Ocuparea temporară a forţei de munca din rândul şomerilor pentru dezvoltarea comunităţilor locale”, aprobată prin Ordinul 308/2008
 2. Ordonanţa de Urgenţă 4/2010 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială pentru anul 2010
 3. Ordinul 63/2010 privind stabilirea cuantumului taxei pentru creditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă pentru anul 2010
 4. Ordinul 1454/2009 pentru modificarea şi completarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidentei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aprobată prin Ordinul 405/2004
 5. Legea 268/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială
 6. Hotărârea 449/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în aplicarea prevederilor OUG 126/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară şi al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare
 7. Ordinul 342/2009 privind aprobarea Procedurii pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 48^1 din Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 8. Legea 55/2009 pentru aprobarea OUG 126/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară şi al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunicare
 9. Ordonanţa de urgenţă 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială
 10. Ordonanţa de urgenţă 126/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară şi al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare
 11. Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 12. Ordonanţa de urgenţă 124/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 13. Legea 107/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 14. Legea 580/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 15. Ordonanţa de Urgenţă 144/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 16. Ordinul 308/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Ocuparea temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor pentru dezvoltarea comunităţilor locale”
 17. Hotărârea 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 18. Hotărârea 1089/2002 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002
 19. Hotărârea 934/2004 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002
 20. Hotărârea 1859/2005 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002
 21. Hotărârea 149/2008 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002
 22. Hotărârea 278/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru prevenirea şomajului, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora
 23. Hotărârea 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora
 24. Hotărârea 1091/2002 pentru modificarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002
 25. Hotărârea 937/2004 pentru modificarea şi completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002
 26. Hotărârea 1860/2005 pentru modificarea şi completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002
 27. Hotărârea 277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă
 28. Hotărârea 790/2004 privind modificarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 277/2002
 29. Hotărârea 1090/2002 privind modul de plată a unor drepturi acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj
 30. Ordinul 405/2004 pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidentei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj
 31. Ordinul 86/2006 pentru modificarea şi completarea Procedurii privind declararea lunară de cătreangajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aprobată prin Ordinul 405/2004
 32. Ordinul 103/2007 pentru modificarea şi completarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidentei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aprobată prin Ordinul 405/2004, cu modificările şi completările ulterioare
 33. Ordinul 106/2008 pentru modificarea şi completarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aprobată prin Ordinul 405/2004
 34. Ordinul 171/2004 pentru aprobarea Procedurilor privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe durata participării la o formă de pregătire profesională
 35. Ordinul 40/2006 pentru modificarea şi completarea Procedurilor privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe durata participării la o formă de pregătire profesională, aprobate prin Ordinul 171/2004
 36. Hotărârea 936/2004 privind procedura şi criteriile de acordare a fondurilor nerambursabile din bugetul asigurărilor pentru şomaj
 37. Ordinul 280/2004 privind aprobarea modelului-cadru al contractelor încheiate între beneficiarii de credite, respectiv fonduri nerambursabile, şi agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti
 38. Ordinul 186/2068 din 2002 privind aprobarea Sistemului de indicatori statistici ai pieţei muncii şi metodologia de calcul al acestora
 39. Ordinul 85/2002 privind aprobarea Procedurii de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj
 40. Ordinul 281/2004 privind modificarea şi completarea Procedurii de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj, aprobată prin Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 85/2002
 41. Ordinul 648/2005 privind modificarea şi completarea Procedurii de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj, aprobată prin Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 85/2002, cu modificările şi completările ulterioare
 42. Ordinul 279/2004 pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor asigurătorii, precum şi de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare
 43. Ordinul 620/2006 pentru modificarea şi completarea Procedurii privind activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor asigurătorii, precum şi de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 279/2004
 44. Ordinul 116/2007 privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă
 45. Ordinul 61/2008 privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă pentru anul 2008
 46. Norme metodologice 2560/6 din 2004 privind acordarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj de credite în condiţii avantajoase, respectiv fonduri nerambursabile, întreprinderilor mici şi mijlocii, unităţilor cooperatiste, asociaţiilor familiale şi persoanelor fizice care desfăşoară în mod independent activităţi economice
 47. Ordinul M109/1037/6120 din 2008 privind completarea şi actualizarea anexelor nr. 1 – 3 la Hotărârea Guvernului nr. 485/2005 privind echivalarea funcţiilor militare din Ministerul Apărării Naţionale cu funcţii civile
 48. Ordonanţa 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale
 49. Ordonanţa de Urgenţă 91/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale
 50. Legea 387/2007 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008
 51. Ordinul 116/2007 privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă
 52. Ordonanţa de Urgenţă 2/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecta socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 53. Ordonanţa de Urgenţă 115/2007 pentru modificarea şi com pletarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privindprotectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăt naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăt comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 54. Hotărârea 492/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administratei publice locale
 55. Ordonanţa de Urgenţă 3/2007 privind unele măsuri pentru restructurarea şi/sau privatizarea unor societăţi din portofoliul Autorităţi pentru Valorificarea Activelor Statului
 56. Legea 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
 57. Hotărârea 1850/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
 58. Legea 202/2006 (republicată) privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă
 59. Hotărârea 1559/2008 pentru modificarea anexei nr. 1 la Statutul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.610/2006
 60. Hotărârea 1303/2008 pentru modificarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.610/2006
 61. Hotărârea 640/2007 privind stabilirea unor măsuri în aplicarea prevederilor art. II din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 28/2007 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare instituţională
 62. Ordonanţa de Urgenţă 28/2007 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare instituţională
 63. Hotărârea 1610/2006 privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă
 64. Ordonanţa de Urgenţă 84/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă
 65. Ordinul 271/2008 privind desemnarea instituţiei din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, responsabilă la nivel naţional pentru evidenţa persoanelor care fac obiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală şi de plată a contribuţiilor sociale, aprobată prin Legea nr. 348/2007
 66. Ordinul 26/112 din 2008 pentru aprobarea modelului declaraţiei speciale prevăzute la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală şi de plată a contribuţiilor sociale
 67. Legea 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor
 68. Hotărârea 726/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor
 69. Hotărârea 938/2004 privind condiţiile de înfiinţare şi funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de munca temporară
 70. Hotărârea 226/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 938/2004 privind condiţiile de înfiinţare şi funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară
 71. Hotărârea 264/2009 privind stabilirea numărului autorizaţiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2009
 72. Hotărârea 1368/2008 privind suplimentarea numărului de autorizaţii de muncă noi ce pot fi eliberate străinilor în anul 2008
 73. Hotărârea 150/2008 privind stabilirea numărului de autorizaţii de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2008
Share This