Legislaţia în domeniul formării profesionale

 1. Legea 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă
 2. Hotărârea 234/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 279/2005
 3. Hotărârea 234/2006 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 279/2005
  Anexa 1 la CULM
  Anexa 2 la CULM
  Anexa 1 – 8 la Nome metodologice
 4. Ordonanţa 129/2000 (republicată) privind formarea profesională a adulţilor
 5. Ordonanţa 76/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 129/2000 privind formarea profesionala a adulţilor
 6. Ordinul 143/3381 din 2010 privind completarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare
 7. Ordinul 232/3323 din 2009 privind modificarea şi completarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii nr. 35/3.112/2004
 8. Hotărârea 552/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor
 9. Hotărârea 887/2004 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin HG 522/2003
 10. Hotărârea 1829/2004 pentru modificarea şi comletarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin HG 522/2003
 11. Ordinul 353/5202 din 2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor
 12. Ordinul 3328/80 din 2005 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, aprobată prin Ordinul 353/5.202/2003
 13. Ordinul 501/5253 din 2003 pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor
 14. Ordinul 4543/468 din 2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale
 15. Ordinul 3329/81 din 2005 pentru modificarea şi completarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decat cele formale
 16. Ordinul 35/3112 din 2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare
 17. Ordinul 48/3533 din 2006 privind modificarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare
 18. Ordinul 153/430 din 2007 privind actualizarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare
 19. Ordinul 59/3175 din 2004 privind aprobarea organizării de programe de formare profesională pentru dobândirea de competenţe în ocupaţiile pentru care nu există standarde ocupaţionale
 20. Legea 132/1999 (republicată) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 21. Ordinul 1455/5122 din 2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 22. Ordinul 708/5706 din 2008 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, aprobat prin Ordinul 307/4.275/2005
 23. Legea 559/2004 pentru modificarea şi completarea Legii 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 24. Ordinul 307/4275 din 2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 25. Ordinul 701/2003 pentru desemnarea instituţiei care să recunoască automat documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învăţământ, de cetăţeni români sau cetăţeni ai statelor membre ale UE şi ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European
 26. Ordinul 27/2005 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul 701/2003 pentru desemnarea instituţiei care să recunoască automat documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învăţământ, de cetăţeni români sau cetăţeni ai statelor membre ale UE şi ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European
 27. Ordinul 410/2005 privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul 701/2003 pentru desemnarea instituţiei care să recunoască automat documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învăţământ, de cetăţeni români sau cetăţeni ai statelor membre ale UE şi ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European
 28. Ordinul 51/2007 pentru aprobarea Procedurii de atestare a calificării – pregătire şi experienţa profesională – dobândite în România, în afara sistemului naţional de învăţământ, de către cetăţenii români care doresc să desfăşoare activităţi, în mod independent sau ca salariaţi, pe teritoriul unui stat membru al UE
 29. Ordinul 406/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi selecţie a angajatorilor care beneficiază de prevederile art. 48^1 din Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare
 30. Ordinul 39/2006 pentru modificarea Procedurii de evaluare şi selecţie a angajatorilor care beneficiază de prevederile art. 48^1 din Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Ordinul 406/2004
Share This