Anunț: Se organizează cursuri de specializare în Competențe Antreprenoriale

OPORTUNITATE DE CARIERĂ!!! Asociația Caritas Cluj organizează, începând cu luna mai 2016, cursuri de specializare în domeniul Competențelor Antreprenoriale. Programul de formare este certificat A.N.C și cuprinde tematici aplicate care îți vor dezvolta capacitățile: de inițiere și gestionare a propriei idei de afaceri (structurarea planului de afaceri, identificarea posibilităților de finanțare, evaluarea potențialului de extindere și a profitabilității ideii de afaceri, alegerea formei juridice cele mai adecvate, punerea în exercițiu a firmei); de concepere a strategiei de marketing și de management a afacerii (realizarea portofoliului de produse, modalități de atragere a clienților potriviți afacerii – targetarea ideii antreprenoriale, diversificarea produselor și serviciilor, promovarea în piața afacerii, verificarea randamentului firmei și a instrumentelor de marketing utilizate de către antreprenor); de monitorizare financiară a afacerii (evaluarea costurilor inițiale și de derulare a afacerii, politica de preț, marja de câștig, raportarea financiară a firmei, etc). Cursul de Competente Antreprenoriale se va desfășura pe parcursul a 40 de ore. Condițiile participării: studii medii. Tarif participare: 300 lei. Detalii suplimentare și informații privind înscrierea în cadrul programului la telefon:...

Conferința de încheiere COMPASS

Vineri, 11 decembrie 2015, a avut loc conferința de încheiere a proiectului COMPASS. Proiectul se finalizează pe data de 15 decembrie 2015. La final de proiect mulțumim tuturor colaboratorilor și beneficiarilor și le dorim succes în continuare! Cei mai importanți indicatori atinși prin proiect sunt următorii: Numărul participanților femei la programele de calificare/recalificare 298 Număr de participanți la instruire – acces pe piața muncii 328 Număr de evenimente de comunicare și promovare – acces pe piața muncii 5 Număr de persoane care au demarat o activitate independentă – femei – acces pe piața muncii 11 Dintre cele 5 evenimente, cel mai important fost ultimul, care a constat în mai multe seminarii și activități practice cu persoanele înscrise în cadrul proiectului. A fost o buna ocazie pentru culegerea feed-back-ului de la...

Vineri are loc conferința de încheiere a proiectului COMPASS

COMUNICAT DE PRESĂ Conferința de încheiere a proiectului Componente Originale pentru Promovarea Egalității de Șanse pe Piața Muncii și Dezvoltarea Resurselor Umane în Regiunea Nord-Vest – COMPASS Asociația Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj anunță conferința de încheiere a proiectului pentru promovarea incluziunii sociale COMPASS. Conferința de încheiere va avea loc în data de 11 decembrie, începând cu ora 11.00 la Catedrala Greco-Catolică aflată în construcție, din Piața Cipariu F.N., Cluj-Napoca, sala Aula „Iuliu Hossu”. La eveniment sunt invitați să participe reprezentanți ai grupului țintă: femei, mass-media, personal al autorităților publice centrale și locale, al organizațiilor societății civile și al partenerilor sociali, respectiv victime ale traficului de persoane, precum și publicul larg. În cadrul proiectului s-au finalizat cu succes 20 serii de cursuri de calificare în meseriile: ospătar, cofetar-patiser, cameristă hotel, frizer, manichiurist-pedichiurist, operator introducere și validare date ,precum și 4 serii de curs specializare competențe antreprenoriale. La Centrul Regional al Egalității de Șanse pe Piața Muncii, deschis la sediul Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj, experții noștri au oferit servicii integrate și consiliere antreprenorială de specialitate adaptate nevoilor reale ale femeilor din grupul țintă. Pentru informații suplimentare sunați la 0264-591404 sau transmiteți un e-mail pe adresa caritas.cluj@yahoo.com, cu subiectul: COMPASS. Site proiect:...

Atelier “Bune practici în domeniul egalității de șanse”

Asociația Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj anunță organizarea celui mai important atelier pentru bune practici în domeniul egalității de șanse și combatere a discriminării pe piața muncii din județul Cluj. Evenimentul va avea loc în perioada 7 – 9 decembrie 2015, în intervalul orar 08.30-16.30, la Restaurantul Talisman din Cluj-Napoca, str. Observator nr.109. Proiectul de grant, COMPASS, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 și are o durată de implementare de 19,5 luni. Proiectul se integrează în axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de intervenție 6.3 „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”. Obiectivul general constă în promovarea principiului egalității de șanse și crearea de perspective și oportunități ocupaționale pentru femei afectate de excludere socială și discriminare pe piața muncii. Atelierul are ca obiectiv realizarea unui schimb eficient de informații pe tema egalității de șanse în vederea identificării de noi tehnici și metode care să sprijine femeile, în scopul unei mai bune orientări profesionale a acestora pe piața muncii. Atelierul va fi organizat ca un eveniment amplu, cu o durată de 3 zile, se adresează unui grup de 300 de participanți si va consta în mai multe seminarii și alte activități practice cu persoanele înscrise în cadrul proiectului, precum și publicul interesat. Temele dezbătute în cadrul atelierului vizează egalitate de șanse pe piața muncii, integrarea și promovarea pe piața muncii a persoanelor aflate în grupuri vulnerabile, asigurarea unor interacțiuni directe și comunicarea între echipa centrului/proiectului, respectiv persoanele din grupul țintă cu agenți promotori ai egalității de șanse. Sunt așteptate să participe atât persoane aflate în șomaj sau în căutarea...

Anunţ de participare la achiziţia de „servicii radio”

Anunţ de participare la achiziţia de „servicii radio” în cadrul proiectului Componente Originale Pentru Promovarea Egalitatii De Şanse Pe Piaţa Muncii Si Dezvoltarea Resurselor Umane In Regiunea Nord-Vest – COMPASS” – POSDRU/150/6.3/G/134984 Asociaţia Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Ady Endre, nr. 19, jud. Cluj, achiziţionează in baza Ordinului nr.l 120/2013, achiziţionează servicii radio necesar pentru desfăşurarea activităţii proiectului Componente Originale Pentru Promovarea Egalitatii De Şanse Pe Piaţa Muncii Si Dezvoltarea Resurselor Umane In Regiunea Nord-Vest – COMPASS” – POSDRU/150/6.3/G/l 3498. Codul CPV: 92210000-6 servicii radio Surse de finanţare: Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă acordată din Fondul Social European şi din bugetul naţional. Descărcare...

Anunţ de participare la achiziţia de „servicii de publicitate”

Anunţ de participare la achiziţia de „servicii de publicitate” în cadrul proiectului Componente Originale Pentru Promovarea Egalitatii De Şanse Pe Piaţa Muncii Si Dezvoltarea Resurselor Umane In Regiunea Nord- Vest – COMPASS” – POSDRU/150/6.3/G/l34984 Asociaţia Caritas Eparhial Grcco-Catolic Cluj, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Ady Endre, nr. 19, jud. Cluj, achiziţionează in baza Ordinului nr.l 120/2013, achizitioneaza servicii de servicii de publicitate necesar pentru desfăşurarea activităţii proiectului Componente Originale Pentru Promovarea Egalitatii De Şanse Pe Piaţa Muncii Si Dezvoltarea Resurselor Umane In Regiunea Nord-Vest – COMPASS” – POSDRU/150/6.3/G/l3498. Codul CPV: 79341000-6 servicii de publicitate Surse de finanţare: Proiectul beneficiază de o finanţare ncrambursabilă acordată din Fondul Social European şi din bugetul naţional. Descărcare...