Anunț: Se organizează cursuri de specializare în Competențe Antreprenoriale

OPORTUNITATE DE CARIERĂ!!! Asociația Caritas Cluj organizează, începând cu luna mai 2016, cursuri de specializare în domeniul Competențelor Antreprenoriale. Programul de formare este certificat A.N.C și cuprinde tematici aplicate care îți vor dezvolta capacitățile: de inițiere și gestionare a propriei idei de afaceri (structurarea planului de afaceri, identificarea posibilităților de finanțare, evaluarea potențialului de extindere și a profitabilității ideii de afaceri, alegerea formei juridice cele mai adecvate, punerea în exercițiu a firmei); de concepere a strategiei de marketing și de management a afacerii (realizarea portofoliului de produse, modalități de atragere a clienților potriviți afacerii – targetarea ideii antreprenoriale, diversificarea produselor și serviciilor, promovarea în piața afacerii, verificarea randamentului firmei și a instrumentelor de marketing utilizate de către antreprenor); de monitorizare financiară a afacerii (evaluarea costurilor inițiale și de derulare a afacerii, politica de preț, marja de câștig, raportarea financiară a firmei, etc). Cursul de Competente Antreprenoriale se va desfășura pe parcursul a 40 de ore. Condițiile participării: studii medii. Tarif participare: 300 lei. Detalii suplimentare și informații privind înscrierea în cadrul programului la telefon:...

Conferința de încheiere COMPASS

Vineri, 11 decembrie 2015, a avut loc conferința de încheiere a proiectului COMPASS. Proiectul se finalizează pe data de 15 decembrie 2015. La final de proiect mulțumim tuturor colaboratorilor și beneficiarilor și le dorim succes în continuare! Cei mai importanți indicatori atinși prin proiect sunt următorii: Numărul participanților femei la programele de calificare/recalificare 298 Număr de participanți la instruire – acces pe piața muncii 328 Număr de evenimente de comunicare și promovare – acces pe piața muncii 5 Număr de persoane care au demarat o activitate independentă – femei – acces pe piața muncii 11 Dintre cele 5 evenimente, cel mai important fost ultimul, care a constat în mai multe seminarii și activități practice cu persoanele înscrise în cadrul proiectului. A fost o buna ocazie pentru culegerea feed-back-ului de la...

Vineri are loc conferința de încheiere a proiectului COMPASS

COMUNICAT DE PRESĂ Conferința de încheiere a proiectului Componente Originale pentru Promovarea Egalității de Șanse pe Piața Muncii și Dezvoltarea Resurselor Umane în Regiunea Nord-Vest – COMPASS Asociația Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj anunță conferința de încheiere a proiectului pentru promovarea incluziunii sociale COMPASS. Conferința de încheiere va avea loc în data de 11 decembrie, începând cu ora 11.00 la Catedrala Greco-Catolică aflată în construcție, din Piața Cipariu F.N., Cluj-Napoca, sala Aula „Iuliu Hossu”. La eveniment sunt invitați să participe reprezentanți ai grupului țintă: femei, mass-media, personal al autorităților publice centrale și locale, al organizațiilor societății civile și al partenerilor sociali, respectiv victime ale traficului de persoane, precum și publicul larg. În cadrul proiectului s-au finalizat cu succes 20 serii de cursuri de calificare în meseriile: ospătar, cofetar-patiser, cameristă hotel, frizer, manichiurist-pedichiurist, operator introducere și validare date ,precum și 4 serii de curs specializare competențe antreprenoriale. La Centrul Regional al Egalității de Șanse pe Piața Muncii, deschis la sediul Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj, experții noștri au oferit servicii integrate și consiliere antreprenorială de specialitate adaptate nevoilor reale ale femeilor din grupul țintă. Pentru informații suplimentare sunați la 0264-591404 sau transmiteți un e-mail pe adresa caritas.cluj@yahoo.com, cu subiectul: COMPASS. Site proiect:...

Atelier “Bune practici în domeniul egalității de șanse”

Asociația Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj anunță organizarea celui mai important atelier pentru bune practici în domeniul egalității de șanse și combatere a discriminării pe piața muncii din județul Cluj. Evenimentul va avea loc în perioada 7 – 9 decembrie 2015, în intervalul orar 08.30-16.30, la Restaurantul Talisman din Cluj-Napoca, str. Observator nr.109. Proiectul de grant, COMPASS, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 și are o durată de implementare de 19,5 luni. Proiectul se integrează în axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de intervenție 6.3 „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”. Obiectivul general constă în promovarea principiului egalității de șanse și crearea de perspective și oportunități ocupaționale pentru femei afectate de excludere socială și discriminare pe piața muncii. Atelierul are ca obiectiv realizarea unui schimb eficient de informații pe tema egalității de șanse în vederea identificării de noi tehnici și metode care să sprijine femeile, în scopul unei mai bune orientări profesionale a acestora pe piața muncii. Atelierul va fi organizat ca un eveniment amplu, cu o durată de 3 zile, se adresează unui grup de 300 de participanți si va consta în mai multe seminarii și alte activități practice cu persoanele înscrise în cadrul proiectului, precum și publicul interesat. Temele dezbătute în cadrul atelierului vizează egalitate de șanse pe piața muncii, integrarea și promovarea pe piața muncii a persoanelor aflate în grupuri vulnerabile, asigurarea unor interacțiuni directe și comunicarea între echipa centrului/proiectului, respectiv persoanele din grupul țintă cu agenți promotori ai egalității de șanse. Sunt așteptate să participe atât persoane aflate în șomaj sau în căutarea...

Anunţ de participare la achiziţia de „servicii radio”

Anunţ de participare la achiziţia de „servicii radio” în cadrul proiectului Componente Originale Pentru Promovarea Egalitatii De Şanse Pe Piaţa Muncii Si Dezvoltarea Resurselor Umane In Regiunea Nord-Vest – COMPASS” – POSDRU/150/6.3/G/134984 Asociaţia Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Ady Endre, nr. 19, jud. Cluj, achiziţionează in baza Ordinului nr.l 120/2013, achiziţionează servicii radio necesar pentru desfăşurarea activităţii proiectului Componente Originale Pentru Promovarea Egalitatii De Şanse Pe Piaţa Muncii Si Dezvoltarea Resurselor Umane In Regiunea Nord-Vest – COMPASS” – POSDRU/150/6.3/G/l 3498. Codul CPV: 92210000-6 servicii radio Surse de finanţare: Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă acordată din Fondul Social European şi din bugetul naţional. Descărcare...

Anunţ de participare la achiziţia de „servicii de publicitate”

Anunţ de participare la achiziţia de „servicii de publicitate” în cadrul proiectului Componente Originale Pentru Promovarea Egalitatii De Şanse Pe Piaţa Muncii Si Dezvoltarea Resurselor Umane In Regiunea Nord- Vest – COMPASS” – POSDRU/150/6.3/G/l34984 Asociaţia Caritas Eparhial Grcco-Catolic Cluj, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Ady Endre, nr. 19, jud. Cluj, achiziţionează in baza Ordinului nr.l 120/2013, achizitioneaza servicii de servicii de publicitate necesar pentru desfăşurarea activităţii proiectului Componente Originale Pentru Promovarea Egalitatii De Şanse Pe Piaţa Muncii Si Dezvoltarea Resurselor Umane In Regiunea Nord-Vest – COMPASS” – POSDRU/150/6.3/G/l3498. Codul CPV: 79341000-6 servicii de publicitate Surse de finanţare: Proiectul beneficiază de o finanţare ncrambursabilă acordată din Fondul Social European şi din bugetul naţional. Descărcare...

Anunţ de participare la achiziţia de „servicii de organizare evenimente pentru seminarii”

Anunţ de participare la achiziţia de „CPV 79951000-5 – Servicii de organizare evenimente pentru seminarii” şi „CPV -79952000-2 – Servicii organizare de evenimente” din cadrul proiectului „Componente Originale Pentru Promovarea Egalității De Şanse Pe Piaţa Muncii Si Dezvoltarea Resurselor Umane In Regiunea Nord-Vest – COMPASS”: POSDRU/150/6.3/G/134984 Asociaţia Caritas Eparhial Greo-Catolic Cluj, cu sediu în Cluj-Napoca, str. Ady Endre. nr. 19, jud. Cluj, doreşte sa achiziţioneze CPV 79951000-5 – Servicii de organizare evenimente pentru seminarii şi CPV -79952000-2 servicii organizare de evenimente, conform descrierii de mai jos: Achiziţionare de servicii de organizare evenimente şi organizare evenimente pentru seminarii, constând în organizare atelier de bune practici într-un spaţiu de minim 200 mp, cu o capacitate de minim 100 persoane / zi, în localitatea Cluj-Napoca, pentru o perioadă de 3 zile, asigurându-se dotările aferente spaţiului pus la dispoziţie şi serviciile de curăţenie necesare, în fiecare zi, pentru implementarea proiectului Componente Originale Pentru Promovarea Egalitatii De Şanse Pe Piaţa Muncii Si Dezvoltarea Resurselor Umane In Regiunea Nord-Vest – COMPASS” – ID POSDRU/150/6.3/G/l34984. Furnizorul va asigura spaţiul necesar atelierului de bune practici in condiţii optime pentru desfăşurarea activităţilor din cadrul proiectului şi va permite servirea mesei în cursul atelierului prin asigurarea dotărilor necesare. Descărcare...

Anunţ de participare la achiziţia de „servicii de promovare”

Anunț de participare la achiziția de „servicii de promovare” in cadrul proiectului Componente Originale Pentru Promovarea Egalității De Șanse Pe Piața Muncii Și Dezvoltarea Resurselor Umane În Regiunea Nord- Vest – COMPASS” – POSDRU/150/6.3/G/134984 Asociația Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Ady Endre, nr. 19, jud. Cluj, în baza Ordinului nr. 1120/2013, achiziționează servicii de promovare pentru vizualizarea proiectului necesare pentru desfășurarea activitații proiectului Componente Originale Pentru Promovarea Egalității De Șanse Pe Piața Muncii Și Dezvoltarea Resurselor Umane În Regiunea Nord-Vest – COMPASS” – POSDRU/150/6.3/G/l 3498. Codul CPV: 79342200-5 Surse de finanțare: Proiectul beneficiază de o finanțare nerambursabilă acordata din Fondul Social European și din bugetul national. Descărcare...

Egalitate pe piața muncii munca la domiciliu

În cadrul noilor trenduri europene, flexicuritatea ocupă un loc aparte. Angajatorii conștientizează necesitatea salariaților de a se putea dedica atât muncii de la birou, cât și familiei. În cadrul acestui concept care acceptă flexibilitatea la locul de muncă în ceea ce privește orele de program cu garantarea securității acestuia poate fi încadrată și munca la domiciliu. In conformitate cu Codul Muncii, „(1) Sunt considerati salariati cu munca la domiciliu acei salariati care indeplinesc, la domiciliul lor, atributiile specific functiei pe care o detin.” Caracterele speciale ale acestui mod de lucru sunt date de art. 2 si 3 din acelasi articol care arata ca: „(2) In vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu ce le revin, salariatii cu munca la domiciliu isi stabilesc singuri programul de lucru” si „(3) Angajatorul este in drept sa verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu, in conditiile stabilite prin contractual individual de munca.” Din păcate legislați muncii din România nu conține prevederi ale Conventia nr. 177/1996 a Organizatiei Internaționale a Muncii, dar nici alte dispoziții prin care să se menționeze expres faptul că un salariat poate fi ajutat în executarea sarcinilor sale de către membrii ai familiei. Contractul de munca la domiciliu: Codul Muncii prevede la articolul 17 din Codul Muncii- informarea cu privire la clauzele contractului de munca, contractul individual de munca la domiciliu trebuie sa mai contina adițional următoarele: precizarea expresa ca salariatul lucreaza la domiciliu  programul in cadrul caruia angajatorul este in drept sa controleze activitatea salariatului sau si modalitatea concreta de realizare a controlului.  obligatia angajatorului de a asigura transportul la si de la domiciliul salariatului, dupa caz, al materiilor prime si...

Transferul întreprinderii și transferul salariaților

Datorită fluctuațiilor economice, în calitate de antreprenori veți fi poate puși în situația de a face transfer al întreprinderii pe care o veți dezvolta către un alt angajator. Este extreme de important de reținut faptul că acest transfer nu vizează strict partea material, ci și resursa umană implicate în societate. Gestionarea transferului trebuie realizată cu precauție și cu respectarea regulilor impuse de Codul Muncii, fără a aduce prejudicii salariaților. Dacă întreprinderea, unitatea, sau părți ale acesteia sunt transferate către un alt angajator, cesionarul va prelua de la angajatorul cedent, drepturile și obligațiile în raport cu salariații, decurgând din contractele individuale de muncă. Se pune problema unui transfer colectiv al salariaților, care devin în mod implicit salariații angajatorului care preia mijloacele de producție. În ceea ce privește relația cu angajatorul cedent putem afirma că raporturile de muncă încetează ireversibil, locurile de muncă ocupate de salariații implicați nu mai sunt sub autoritatea si proprietatea cedentului. Legea interzice pentru această situație concedierea pentru desființarea postului. Din păcate însă nu este reglementată legal situația în care salariații nu doresc să accepte continuarea raporturilor de muncă împreună cu noul angajator. Pentru această situație delicată a transferului întreprinderii ambii angajatori (cedensul și cesionarul) au obligația consultării și informării sindicatului sau reprezentanților asupra implicațiilor de tip juridic, economic sau social. Expert antreprenoriat, IANCU...